Vriende van Bastion

Vriendskap word bewys deur AKSIE !!

Julle het reeds op verkillende maniere bewys dat julle Bastionvriende is.
Ons is baie dankbaar vir julle  insette om hierdie mooi skool van ons verder uit te bou.

(Kliek op die prent vir meer inligitng oor die borge)