Visie en Missie

 

VISIE

 • Om dié toonaangewende gerespekteerde onderwysinstelling aan die Wesrand te wees

MISSIE

Om aan die hand van Afrikaanse waardegedrewe opvoedingsmilieu, onderrig en opvoeding daar te stel, wat die volgende beginsels ondersteun:

 • Professionele leergeleenthede vir leerders in elke studierigting,
 • Deelnemende, innoverende en akademiese onderrig en leer,
 • Leer- en ondersteuningsgeleenthede vir elke leerder
 • Kwaliteit onderwys deur diensbare leierskap en onderwyskorps
 • Fokus op uitnemendheid, medeverantwoordelikheid, empatie, innovasie & diensbaarheid.
 • Waardige kompeterende buite kurrikulêre aktiwiteite
 • Elke leerder se potensiaalontwikkeling

Fokusareas

 • Personeelontwikkeling
 • Akademiese ondersteuning aan elke leerder
 • Bevorder leer- en onderrigsuksesse
 • Ontwikkeling van intervensiestrategieë om elke leerder te ondersteun
 • Waardebeginsels vaslê
 • Volhoubare sisteme daarstel
 • Goeie kommunikasie op alle vlakke
 • Effektiewe finansiële bestuur