Bastion se Geskiedenis

Die skool begin op 22 April 1981 as Hoërskool Mindalore met 13 onderwysers en 207 leerlinge vir standerd 6 en 7. Die skool se naam verander na aanleiding van die straatname in die omgewing.

‘n Bastion is ‘n burg, ‘n vesting, ‘n fort, ‘n herinnering aan die kasteel wat na die volksplanting gebou is om teen gevare te beskerm. Vanuit die kasteel – waar die kosbare dinge eers beveilig is – het die volksplanting uitbeweeg, die binneland in.

Ons wens is dat Bastion vir elke leerder ‘n vesting vir sy identiteit, kultuur en kennis sal wees.

President Kruger het gesê: “Soek uit die verlede vir dit wat goed en reg was en bou daarop voort in die toekoms.”

Hier word daar progressief vorentoe gebou aan elke kind se toekoms, terwyl daar by die leerder die wil gekweek word om self ‘n aandeel te hê aan die bou van sy eie toekoms – vandaar die inspirerende leuse: Bastion Bou. Tradisie speel ‘n groot rol in die alledaagse skoollewe. Die amptelike skoolkoerant heet “het Katje” en die jaarlikse bekroningsfunksie staan bekend as die lourieraand. Die sportspanne is na die hoeke van die kasteel vernoem. Die verskillende vlakke van die speelterrein is ook volgens die name ingedeel en benoem: Oranje, Nassau, Leerdam, De Kat en Buren.

Die skool is op die grens van Krugersdorp en Roodepoort geleë.